Xử lý lỗi Missing field 'itemListElement' trong google search console

 Những template có sử dụng Breadcrum dạo gần đây hay bị lỗi Missing field 'itemListElement'  khi sử dụng google search console.

Để khắc phục lỗi này thì các bạn tìm các đoạn code có cụm cum itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/BreadcrumbList' như bên dưới

<span itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/BreadcrumbList'><a class="homex" expr:href='data:blog.homepageUrl' itemprop="url"><span itemprop='title'><data:homeMsg/></span></a></span>

Và thay bằng itemprop='itemListElement' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/ListItem'. Và bên dưới là code đã được đổi

<span itemprop='itemListElement' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/ListItem'><a class='homex' expr:href='data:blog.homepageUrl' itemprop='url'><span itemprop='title'><data:homeMsg/></span></a></span>


Đăng nhận xét

0 Nhận xét