Kiểm tra các ô trong vùng chọn của excel có bị bỏ trống hay không

Ví dụ bạn có một bảng excel dùng để nhập liệu sao kê ngân hàng hằng ngày, nhưng vì vô tình hay hữu ý nào đó mà bạn lại bỏ sót một vài dữ liệu ở một số ô trong đó, rồi một ngày bạn phát hiện ra thì thời gian đã đi xa và bạn phải truy cập vào lại ngân hàng để lôi ra lại thì thật là vất.

Tại sao bạn không dùng một công thức nào đó để kiểm tra từng hàng dữ liệu xem có ô nào sót không có dữ liệu không để chặn nó ngay từ lúc mới bắt đầu, thay vì sau một thời gian dài lại phải đau đầu đi chỉnh sửa.

Để giải quyết nhanh việc này thì có rất nhiều cách như dùng hàm or, hàm and...Nhưng nếu vùng dữ liệu bạn muốn kiểm tra quá lớn thì việc dùng các hàm như or hoặc and trở nên rườm rà và phiền phúc vì vậy công thức dưới đây sẽ giúp rút ngắn lại việc kiểm tra các ô trong vùng chọn của excel có bị bỏ trống hay không.


Nếu bạn muốn kiểm tra vùng dữ liệu (range) từ B8 đến G8 xem có ô nào bỏ trống hay không thì chép công thức sau vào ô bạn muốn hiển thị kết quả kiểm tra.

=SUMPRODUCT(--(B8:G8=""))=0

Kết quả sẽ trả về là TRUE nếu tất cả các ô đều có dữ liệu và nếu chỉ có một ô bị bỏ trống (bao gồm cả ô có công thức và cho kết quả là rổng) sẽ trả kết quả về FALSE.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét