Các cách xóa khoảng trắng trong excel

Bạn nhận được một file excel với các ô với chuỗi có khoảng trắng ở đầu hoặc ở cuối chuỗi trông không thẳng thớm và đôi khi gây khó khăn cho việc sử dụng công thức (ra kết quả chính xác). Mà nếu ngồi xóa từng cái thì chắc sẽ rất mệt mỏi với cái dữ liệu cả ngàn dòng và vài chục sheet. Vậy nên dùng công thức là cách tốt nhất giúp bạn nhanh chóng xóa bỏ khoảng trắng ở chuỗi trong excel.

Ai biết sử dụng excel hầu như đều biết cách dùng trim để xóa khoảng trắng trong ô (ví dụ xóa khoảng trắng trong họ và tên).

Cách sử dụng trim:

=TRIM(A2)Tuy nhiên Trim chỉ dùng để xóa các khoảng trắng được tạo ra bởi phím space do người dùng nhập liệu vào còn những khoảng trắng được tạo ra bởi enter hoặc từ html (copy từ trang web về),...

Vì vậy cần phải kết hợp thêm để có thể xóa được các khoảng trắng không mong muốn trong chuỗi của excel

Trim kết hợp Clean

=TRIM(CLEAN(A2))Trim kết hợp với substitute

=TRIM(SUBSTITUTE(A2, CHAR(160), " "))

=TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A2, CHAR(127), " "), CHAR(160), " ")))Trim kết hợp clean và substitute

=TRIM(CLEAN((SUBSTITUTE(A2,CHAR(160)," "))))


Ngoài trim ra thì substitute cũng là một cách xóa khoảng trắng hữu hiệu

=SUBSTITUTE(A2," ","")

=SUBSTITUTE(A2, CHAR(32), "")

=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A2, CHAR(13)," "), CHAR(10), " ")


Đăng nhận xét

0 Nhận xét