Tìm vị trí cuối cùng trong cột của giá trị cho trước trong Excel

Ví dụ chúng ta có một danh sách các khách hàng với số lần mua hàng của họ xuất hiện rất nhiều lần trong cột, nhưng chúng ta muốn biết lần mua hàng cuối cùng của một khách hàng nào đó mà chúng ta thấy lâu quá họ không mua nữa.Để qua đó có chính sách gọi đện hỏi thăm và ra chương trình khuyến mãi phù hợp để lôi kéo họ trở lại.
Hai cách dưới đây có thể giúp bạn làm điều đó một cách dễ dàng:


Ý tưởng được đặt ra là chọn tên cần xác định vị trí cuối cùng để xuất dữ liệu ra bên cạnh no. Excel về cơ bản thì không hỗ trợ tính năng này nên phải sử dụng hàm dưới đây để giải quyết vấn đề hóc búa trên. Có hai cách làm trong trường hợp này mà bạn có thể lựa chọn.
Cách 1 (Sử dụng MAX)
Công thức :
=INDEX($B$2:$B$15,SUMPRODUCT(MAX(ROW($A$2:$A$15)*($D$3=$A$2:$A$15))-1))

Giải thích cho cách hoạt động của hàm nàyCách 2 (Sử dụng MATCH)
Cách này sử dụng một phương thưc khác đó là sử dụng "Match".
=INDEX($B$2:$B$15,MATCH(1,MATCH($A$2:$A$15,D3,0),1))

Giải thích hoạt động của hàm


Với việc sử dụng mảng trong hàm thì phải sử dụng tổ hợ phím Control + Shift + Enter (thay vì chỉ gõ Enter)

Source: https://trumpexcel.com

Đăng nhận xét

0 Nhận xét