Thumbnail cho bài đăng không ảnh

Với những blogs hiển thị bài đăng rút gòn gồm ảnh thumbnail, nếu bài đăng đó toàn chữ là chữ và không có bất kỳ một ảnh nào, hoặc có chăng cũng chỉ là một cái ảnh bé tẻo teo.
Hầy, nhìn vào cái blog vậy thì rõ chán, mà đưa hình vào bài viết thì không đơn giản tý nào. Vì phải làm sao cho cái ảnh ấy phải phù hợp với nội dung bài viết của mình.
Mẹo dưới đây giúp bạn giải quyết được vấn đề làm sao cho trang web hiển thị đẹp mà không phải đau đầu vì phải tìm ảnh phù hợp cho bài viết.


Bạn chỉ cần chuẩn bị một bức ảnh mà mình cảm thấy đẹp nếu hiên thị ở dạng thumbnail là ok.
Code chèn vào bài viết:
<img border="0" src="Link ảnh của bạn" height="0" width="0" />
đây là cách chữa cháy cho trường hợp template của bạn không có ảnh thumbnail khi bài đăng của bạn chỉ toàn chữ và chữ.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét