Hôm nay trời mưa cả ngày.

Vào mùa mưa bão nên "hôm nay trời mưa cả ngày" trông mà phát chán. Đi làm bị ngập nước phải mang dép thay vì sneaker. Thế là phải tự xách dép cho chính mình.


Câu "hôm nay trời mưa cả ngày" thường hay được nói đến mỗi khi trời mưa không ngớt trong ngày hôm đó.
Hôm nay sẽ học câu nói này bằng tiếng Anh để bổ sung vào kho tàng Anh ngữ.

It rained all day today
/ ɪt reɪnd ɔl deɪ təˈdeɪ /

it rained: trời (đã) mưa
all day: Cả ngày

Đăng nhận xét

0 Nhận xét