Nối chuối bằng VBAĐôi khi bạn muốn gửi một email tới hàng loạt khách hàng từ danh sách email có sẵn trong email của bạn. Để làm bằng formular của excel thì quả là vất vả vì bạn phải sử dụng CONCATENATE (giống như vậy =CONCATENATE(A2,A3,A4,A5,)).
Một vài email thì không có gì là to tát nhưng số lượng lên đên hàng trăm hay hàng ngàn thì thôi rồi, bạn sẽ bị tiêu đời đôi bàn tay xinh đẹp của mình.
Hãy để Vba giải quyết vấn đề này cho bạn, bạn chỉ việc mở file excel có email mình cần lên và bấm Alt + F11 rồi tạo một module mới và dán code dưới đây vào, sau đó chỉnh sửa một số thông tin cho phù hợp với nhu cầu của mình.
Như vậy là bạn có thể gửi được email một cách nhanh chóng, vừa có thể nâng niu bàn tay Việt.
Sub laythongtin()
  Dim i As Long
  Dim LastRow As Long
  Dim Luu As String
' tim hang cuoi cung cua cot A trong sheet1
  LastRow = Worksheets(Sheet1.Name).Cells(2, "A").End(xlDown).Row  
  For i = 2 To LastRow
    If Cells(i, "A") <> "" Then
      Luu = Luu & "," & Cells(i, "B").Value
    End If
  Next i
  Cells(3, "C").Value = Luu
End Sub

Đăng nhận xét

0 Nhận xét