I don't feel like ....

I don't feel like...: tôi cảm thấy không thích.....

Tôi cảm thấy không thích nó


Hôm nay tôi cảm thấy không muốn làm bất cứ thứ gì. Tôi chỉ muốn nằm lì trên giường

Đăng nhận xét

0 Nhận xét