Hiển thị nhiều banner quảng cáo một lúcBạn muốn quảng cáo của mình động như ảnh gif để cho nó sinh động, tuy nhiên ở một banner thì bạn chỉ có thể bỏ vào một link liên kết đến.
Đoạn code dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên, mỗi banner khác nhau sẽ cho ra đường link khác nhau.


<script type="text/javascript">
// Banner Rotation Script by Bloggerism
var ban = new Array();
var link = new Array();
var index = 0;

ban[0] = new Image();
ban[0].src = "URL_banner_0";
link[0] = "URL_link_0";

ban[1] = new Image();
ban[1].src = "URL_banner_1";
link[1] = "URL_link_1";

ban[2] = new Image();
ban[2].src = "URL_banner_2";
link[2] = "URL_link_2";

index = Math.random() * (ban.length);
index = Math.floor(index);

function rotator()
{if (index == ban.length) index = 0;
if (document.images) {
document.images.rotation.src = ban[index].src;
}
else {
document.getElementById('rotation').src=ban[index].src;
}
index++;
setTimeout('rotator()',3000);
}
function go() {window.open(link[index-1]);}
</script>

<img id="rotation" style="cursor:pointer;" src="" onclick="go();"/>
<script type="text/javascript">rotator();</script>

Hãy thay đổi nhưng dòng màu đỏ cho phù hợp với nhu cầu của bạn nhé.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét